Material i reglament

Material obligatori
Per equip:

 • rellotge
 • brúixola
 • farmaciola bàsica per a primeres cures (povidona iodada, gases estèrils, bena elàstica, etc.)
 • manta tèrmica
 • telèfon mòbil carregat (el telèfon d'emergències (112) i el de l'organització estaran impresos al mapa)
 • xiulet
Per participant:
 • hidratació (mínim 1 litre)
 • menjar energètic (barretes, plàtan, etc.)
 • roba i calçat adients per a l'activitat i l'època de l'any
 • jaqueta impermeable o paravent
* Molt recomanable dur les cames protegides (malles llargues, malles pirates + mitges compressives o polaines d'orientació, pantaló llarg, etc.)
** Està totalment PROHIBIDA l'utilització d'altres instruments que puguin ajudar a l'orientació i que siguin diferents del mapa i la brúixola (gps, podòmetres, altímetres, telèfon mòbil, etc.)
*** Recomanable dur bolígraf, retolador permanent o retolador fluorescent per ratllar al mapa la ruta a seguir durant la cursa

Reglament (LLEGIR ATENTAMENT, són menys de 5')
 1. La "II Rogaine Serra de Montsià" és una rogaine popular de 3h que té per objectiu donar a conèixer l'esport de l'orientació i, alhora, l'entorn natural de la Serra de Montsià.
 2. Al tractar-se d'una rogaine popular, pretén deixar en un segon terme l'aspecte competitiu. Tot i així, hi haurà diferents categories i classificació en cadascuna d'elles.
 3. Es durà a terme el dia 4 de març de 2018 a la població de Sant Carles de la Ràpita (Pavelló Esportiu Municipal) i transcorrerà per bona part de la Serra de Montsià.
 4. La sortida de la cursa serà a les 10:00 hores.
 5. Les categories seran:
  • equip masculí
  • equip femení
  • equip mixt
  • equip local
 6. La participació serà per equips de 2 a 5 persones.
 7. Excepcionalment, els orientadors experimentats podran optar per participar de manera individual a mode d'entrenament, però no podran optar a classificació ni premi
 8. Els equips on hi hagi algun menor d'edat hauran de tenir, almenys, un major d'edat responsable, A més, s'haurà d'emplenar i entregar el dia de la cursa l'autorització que trobareu a l'apartat d'inscripcions.
 9. Hi haurà premi per als tres primers equips de cada categoria.
 10. Les categories seran excloents entre si, de tal manera que si un equip local queda dels 3 primers classificats en una de les altres categories no podrà optar a premi a la categoria local
 11. La classificació de cada categoria s'ordenarà per punts i, en cas d'empat a punts, per el menor temps invertit en la cursa.
 12. El format serà "score", és a dir, ordre lliure en l'elecció dels controls.
 13. No serà obligatori completar tots els controls ni exhaurir les 3 hores de cursa.
 14. Cada control localitzat correspondrà a tants punts com indica el seu primer dígit. De tal manera que el control 35 valdrà 3 punts, el 41 valdrà 4 punts, el 57 valdrà 5 punts, etc.  
 15. La puntuació dels controls serà entre 3 i 9 punts per control, depenent de la seva dificultat física i tècnica.
 16. S'entregarà un mapa per participant i una tarja de control per equip.
 17. Cada control trobat s’haurà de segellar al seu corresponent espai dintre de la tarja de control.
 18. Qualsevol segell mal segellat o tarja de control il·legible serà considerat nul. Caldrà tenir cura de la mateixa durant la cursa ja que la seva pèrdua implica la desqualificació de l'equip.
 19. En finalitzar la cursa l'equip haurà d'entregar la tarja de control al control d'arribada per tal de ser verificada.
 20. Tots els controls estaran prebalissats amb cinta de marcar. En cas de desaparició del control per gent externa a la cursa s'acceptarà fotografia del lloc amb la cinta i, si aquesta tampoc hi fos, del lloc on correspondria ser-hi.
 21. Els equips que arribin després de l'hora límit sense penalització començaran a penalitzar a raó de -2 punts per cada 1 minut. De tal manera que arribar a les:
  • 13:01 suposa -2 punt
  • 13:02 suposa -4 punts
  • 13:03 suposa -6 punts
  • etc.
 22. Serà obligatori participar amb el material obligatori exigit per l'organització, i aquesta el podrà requerir als participants si així ho creu oportú.
 23. MOLT IMPORTANT! Els membres de l'equip hauran d'anar junts durant tota la cursa (especialment en el moment de marcar els controls), a una distància entre el primer i l'últim no superior a 20 metres.
 24. Està totalment PROHIBIDA l'utilització d'altres instruments que puguin ajudar a l'orientació i que siguin diferents del mapa i la brúixola (gps, podòmetres, altímetres, telèfon mòbil, etc.)
 25. L'ajuda i assistència a altres equips que puguin tenir algun lesionat o accidentat serà obligatòria.
 26. El telèfon d'emergències (112) i el de l'organització estaran impresos al mapa.
 27. Els participants hauran de respectar i tenir cura de l'entorn natural per on es desenvolupi la cursa, així com dels conreus i propietats privades i del material de la cursa (controls).
 28. Queda prohibit seguir-se entre equips durant la cursa amb la finalitat de treure'n profit.
 29. El mapa de la cursa queda travessat per la carretera N-340. Queda totalment PROHIBIT creuar-la o córrer per aquesta i els seus vorals. Únicament es podrà creuar pels passos soterranis indicats en el mateix mapa.
 30. Al mapa també apareixen algunes pistes asfaltades i de terra i alguns carrers de la població. El trànsit estarà obert i, per tant, s'haurà de tenir cura i respectar les normes de circulació i seguretat viària.
 31. Qualsevol persona o equip que abandoni la cursa està OBLIGAT a comunicar-ho a l’organització i a entregar la tarja de control.
 32. Les possibles reclamacions seran ateses per direcció de cursa prèviament a l'entrega de premis, i la seva decisió serà inapel·lable.
 33. El no compliment dels punts anteriors podrà suposar, a criteri de direcció de cursa, la pèrdua de punts o fins i tot la desqualificació de l'equip en funció de la seva gravetat.
 34. El mal temps no serà un obstacle per la realització de la prova, si bé l’organització podrà modificar-la o suspendre-la per seguretat dels participants.
 35. L’organització no es fa responsable dels danys materials i/o personals propis o que el participant pugui ocasionar a tercers. Així mateix el participant es compromet a no exigir responsabilitat de cap mena a l’organització per aquests fets.
 36. Els participants autoritzen a l'organització a poder utilitzar dades i imatges dels mateixos relacionades amb la seva participació a la cursa d'acord amb el següent document: CESSIÓ DE DADES
 37. La participació a la cursa implica l'acceptació del següent document: DESCÀRREGA DE RESPONSABILITAT I APTITUD FÍSICA
 38. L’organització es reserva el dret a eliminar o modificar qualsevol dels punts anteriors i a afegir-ne de nous.
 39. La participació a la cursa implica l'acceptació d'aquest reglament.